CAT | ES
Aprendre a parlar en públic

Aprendre a parlar en públic

Estem segurs que entre els aprenentatges que els nostres alumnes hauran de desenvolupar a les seves pròximes etapes acadèmiques i professionals, el de parlar en públic serà, sens dubte, un dels més destacats.

És per això, que a Granés Batxillerat, hem volgut oferir als nostres alumnes unes sessions especials per treballar aquesta competència de la mà d’experts professionals. Aquestes es van realitzar en el marc dels projectes que duen a terme els nostres alumnes durant aquest curs.

Presentacions exitoses

Els alumnes de l’itinerari en Empresa i Màrqueting de 1r de batxillerat van comptar amb una classe magistral sobre com parlar en públic per part de Dídac Cervera, consultor en innovació tecnològica i professor del Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Màrqueting a EAE Business School .

Durant la sessió, Cervera va parlar als alumnes de les qualitats d’un bon orador, així com dels aspectes a tenir en compte a l’hora de fer una presentació en públic exitosa. El professor va parlar d’autenticitat i creativitat en referència al comunicador Chris Gardner, i els va mostrar una de les seves conferències.

Cervera també va destacar la importància de tenir personalitat pròpia i capacitat d’improvisació, per tal de captar l’atenció del públic. També, va dir, és important no intentar fer-se el graciós ni esforçar-se per caure bé al públic. Hi ha d’haver connexió, i això s’aconsegueix, segons ell, amb claredat, amb un discurs simple de frases curtes, i amb una terminologia adaptada a l’audiència.

Estar segur d’un mateix, tenir una imatge professional -adequada al context on es realitza el discurs-, ser expressiu i tenir un bon control dels silencis són altres de les característiques que defineixen un bon orador.

En la darrera part de la sessió, els alumnes, organitzats en grups, van haver d’avaluar i analitzar alguns discursos, identificant l’existència o no d’alguns dels elements comentats anteriorment.

Classe pràctica

Per la seva banda, els alumnes de 1r de batxillerat de l’itinerari en Comunicació i Periodisme van rebre la visita de Paco López Giménez, de la Fundació Pere Tarrés. En una classe pràctica, cadascun dels alumnes va haver de preparar una intervenció de dos minuts davant dels seus companys sobre un tema lliure.

Durant la sessió, López Giménez va fer referència a la Teoria del Golden Circle de Sinek , que explica un procés comunicatiu d’èxit. Va situar els tres cercles concèntrics: el What, How i Why i va explicar com alguns dels millors comunicadors, com ara Martin Luther King, per exemple, havien donat la volta a les seves intervencions començant a explicar el Why, és a dir, el perquè del seu discurs, la seva motivació, els seus valors.

Seguint aquesta línia, va parlar als alumnes també de la importància de la motivació intrínseca, del to de veu i el volum, de la seguretat a l’hora de parlar, la gesticulació, la postura corporal o d’obrir-se a l’audiència, entre altres apectes a tenir en compte. A més, també els va oferir una sèrie d’estratègies per superar els nervis.

Nervis sota control

Segons López Giménez, una manera de controlar-los és relativitzar la situació. Beure aigua abans de començar la intervenció també ajuda i també aprendre dels errors. A més, aquests ens humanitzen, i fins i tot reconèixer davant de l’audiència les pròpies emocions també és una opció.

L’objectiu d’aquesta sessió, doncs, va ser dotar als nostres alumnes de les eines i estratègies necessàries per a realitzar una intervenció en públic. Uns aprenentatges que esperem que els resultin molt profitosos de cara a la pròxima presentació del seu projecte sobre el Modernisme, i, el curs vinent, per a la presentació del seu futur Treball de Recerca.

Comment

Top