CAT | ES

Aprenentatge i avaluació col·laborativa al projecte de Biologia i Salut II

L’èxit de l’aprenentatge col·laboratiu està relacionat amb l’existència de bones interaccions entre els alumnes que formen part del grup. Des del punt de vista de l’alumne, hi ha un bon nombre d’eines 2.0 que afavoreixen aquest tipus d’aprenentatge i que permeten als nostres estudiants ser els mateixos creadors dels continguts.

  • Google Drive. A l’hora d’editar de forma simultània textos, compartir-los, comentar-los, fer presentacions…
  • Per crear pàgines amb text i imatge, els nostres alumnes elaboren blogs (Blogger, Blogspot), wikis, línies de temps (Prezi)…
  • Eines com Genially o Popplet els permeten crear infografies, i amb Glogster, per exemple, també poden pòsters digitals.
  • Pel que fa a la creació de vídeos, Youtube o altres editors de vídeo com iMovie ofereixen moltes opcions creatives als nostres alumnes, així com a Audacity per a l’edició d’àudios o podcasts.

Aprenentatge actiu i participatiu

Així doncs, als projectes que desenvolupen els nostres alumnes disposen d’un gran nombre d’eines per coeditar textos, presentacions, infografies, vídeos i altres continguts.

A partir d’un objectiu de creació comú, com pot ser la investigació sobre l’aparell locomotor i el dopatge, es produeixen aquestes relacions positives entre els nostres alumnes que promouen l’aprenentatge actiu i participatiu. Afavorir la interdependència positiva de tots els membres del grup i la responsabilitat individual de cadascú d’ells són també alguns dels objectius d’aquest treball col·laboratiu.

Avaluació cooperativa

Més enllà d’aquí, l‘avaluació d’aquest aprenentatge també pot superar els models més tradicionals per fer-ho també de forma col·laborativa. Així ho han fet, per exemple, els alumnes de segon de batxillerat de Biologia i Salut, dins l’itinerari en Ciències de la Salut, que van realitzar un examen cooperatiu divendres passat.

Organitzats en grups, els diferents membres van haver de debatre i consensuar una mateixa resposta a les diferents activitats que es plantejaven. Entre elles, els alumnes identifiquen ossos i articulacions a radiografies, reconeixen músculs a la imatge d’una gimnasta en acció i resolen un cas pràctic sobre com es regenera una fractura. La puntuació obtinguda de l’examen aleatori que va corregir la professora va ser la mateixa per a tots els membres del grup.

Comment

Top