CAT | ES
Carles Gomara

“Cal que els alumnes aprenguin a formar-se contínuament”

Entrevista a Carles Gomara, Gerent d’Innovació Empresarial i Coordinador d’Estratègia de Mobilitat d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

Carlos Gómara

Quins seran els principals temes que marcaran tecnològicament el 2019?

Els darrers anys han estat molt prolífics en noves tecnologies. Fins i tot, podríem dir que no dóna temps a madurar a les tecnologies, que ja sorgeixen de noves. En el 2019 del que més es parlarà és de la Intel·ligència Artificial (A.I.). Veurem com la seva aplicació s’expandeix en gairebé tots els àmbits socials i empresarials. Però tampoc em vull oblidar de totes les tecnologies relacionades amb el Vehicle del Futur, sigui connectat o autònom, així com el Blockchain i la seva aplicació en entorns empresarials.

Si tot està connectat, a través de la Internet de les coses, com assegurem que la nostra identitat estigui protegida?

Aquesta és una pregunta molt encertada i que sempre ens hem fet indistintament de la tecnologia de la qual parlem. La privacitat i la propietat de les dades personals és un tema molt delicat i molt sensible, especialment a Europa. Per aquest motiu, aquest any va entrar en vigor la nova llei europea de protecció de dades General Data Protection Regulation (GDPR). Complementàriament, hem de ser conscients que tot té coses positives i negatives. Que el nostre mòbil sàpiga en tot moment on estem o el que fem pot ser molt útil, però hem d’entendre que sempre hi ha un risc que, a causa d’una errada o a una acció malintencionada, aquesta informació vagi a parar a terceres persones (empreses).

Quin pes tindrà la Intel·ligència Artificial en els pròxims anys?

Molt alt. Des del meu punt de vista, estem en una fase tan inicial que no podem saber quin serà el seu paper en la nostra vida futura … jo crec que estarà present en tot el que ens envolta. Pots imaginar-te una vida sense mòbil? Doncs la mateixa resposta serveix per a la Intel·ligència Artificial.

Com serà la relació entre l’ésser humà amb la tecnologia del futur?

Cada vegada que apareix una nova tecnologia, comença una cursa per trobar la millor manera d’assimilar aquesta tecnologia en les nostres vides, potenciant el que és positiu i minimitzant els aspectes negatius. I al final, arriba un moment en què la tecnologia deixa de ser nova perquè la tenim tan assimilada que ja forma part de les nostres vides. Pensa en l’electricitat, la televisió, el mòbil, etc.

Com serà l’escenari laboral dels nostres alumnes en un futur més o menys immediat de 5-6 anys i quines diferències més significatives trobarem amb l’actual?

Serà un escenari molt dinàmic. Les estructures empresarials que es necessiten són cada vegada menys rígides i estàtiques. Calen estructures, equip i professionals que s’adaptin als canvis. No és tant una qüestió d’aptitud, sinó d’actitud.

Pots imaginar-te una vida sense mòbil? Doncs la mateixa resposta serveix per a la Intel·ligència Artificial.

Quin tipus de perfil professional demandarà aquest nou escenari?

Professionals proactius. Ben formats en formar-se contínuament. Calen professionals amb bons coneixements en els seus àmbits d’especialització, però sobretot amb capacitat de formar-se contínuament. Mai pararem de formar-nos.

Podrem veure l’aparició de noves professions com ara, per exemple, els “robotistes” o controladors de robots? Quines seran les més destacades?

Apareixeran professions totalment noves, i també apareixeran perfils professionals nous en àmbits en els qual ara no existien. Les professions també evolucionen. Abans el nombre d’agricultors era molt més elevat que l’actual. L’aparició de les màquines i la tecnologia ha reduït la necessitat de mà d’obra en el camp, i en el mateix sector de l’agricultura han aparegut noves especialitzacions molt tecnològiques: desenvolupament de robots i el seu control, Intel·ligència Artificial per control de la collida i processament de productes, ús de drons, etc.

Creu que els nostres joves estaran suficientment preparats?

Sens dubte. Els nostres joves estan molt preparats. Tenim un sistema educatiu d’alta qualitat. Els joves han de sortir preparats en dos vessants: primer, en el seu àmbit d’especialització, i segon, amb capacitat de continuar aprenent durant tota la seva vida. Les empreses actuals han de ser innovadores (no hi ha més remei), per la qual cosa necessiten professionals innovadors, que són aquells que estan preparats en els seus àmbits, proactius, oberts a noves idees, i en continua formació.

Uns quants dels nostres alumnes estan treballant en un projecte de Creació d’una empresa, què els recomanaries?

Intenteu parlar amb algun emprenedor, segur que és una experiència molt enriquidora. I poseu-vos en la pell del vostre potencial futur client. Segur que el vostre producte o servei de la vostra empresa és molt bo, molt maco, molt útil, però el vostre futur client ho veurà així? Què li aporta diferent d’allò que ja té?, al que li aporten els altres productes/serveis que seran els vostres competidors? Per què us comprarà a vosaltres i no a la competència? Quin valor aporteu? Quina és la vostra diferenciació? Un cop puguis contestar a aquestes preguntes, el segon pas és preocupar-se per poder fer realitat el teu producte o servei (disseny, producció, proveïdors, logística, finances, etc.).

Calen estructures, equip i professionals que s’adaptin als canvis. No és tant una qüestió d’aptitud, sinó d’actitud.

Per últim, quins són els principals reptes tecnològics als quals s’enfronta el sector de l’educació i quines són les oportunitats en els pròxims anys?

Bé, no sóc un expert en el sector educatiu. Però crec que, especialment en l’època que ens ha tocat viure, que és tan canviant, el repte més important és saber què han d’ensenyar als seus alumnes. Perquè tot evoluciona tan de pressa que no tenim la certesa que aquell coneixement serà vàlid o útil quan l’alumne s’incorpori a l’empresa. Per això, crec que és imprescindible ensenyar coneixements específics (especialment els elementals), però encara més ensenyar a aprendre contínuament.

 

Comment

Top