“El perfil adient de l’alumnat del grau en Economia és el d’una persona sensibilitzada per la realitat econòmica i pels temes socials i polítics de l’entorn”

Tomàs Peire

Entrevista al Dr. Tomàs Peire, professor titular a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, coordinador acadèmic del programa Universitat a l’Abast (UAB) i director de la diplomatura de postgrau en Comunicació i Lideratge Polític.

Sobre el Grau en Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona

Quin és el perfil d’alumne que tria aquests estudis?

El perfil adient de l’alumnat del grau en Economia és el d’una persona sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l’entorn. Amb capacitat analítica, un bon nivell de matemàtiques i familiaritzada amb la informàtica i l’evolució dels esdeveniments que afecten l’actualitat. La UAB ofereix la possibilitat de cursar el grau d’Economia en anglès. El nivell d’anglès de l’alumne ha de ser el corresponent al B2 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües, o equivalent, si bé no s’ha de superar cap prova específica. D’altra banda, l’alumnat que ho necessiti pot realitzar el curs propedèutic de matemàtiques per millorar els seus coneixements i poder assegurar el seguiment de les assignatures de matemàtiques del 1r i el 2n curs. Es tracta d’un curs preparatori i optatiu que s’imparteix al setembre.

Quines són les matèries que tenen més pes en aquest grau?

Els graus actuals es caracteritzen per incloure un nombre elevat d’assignatures, molt variades i complementàries. Totes elles són importants. En el grau d’Economia, lògicament, abunden les matèries que porten en el seu nom la paraula economia, considerada des de perspectives i metodologies diferents. A primer curs, algunes d’elles són: Economia de l’Empresa I, Història Econòmica Mundial, Introducció a l’Economia, Economia Internacional i Història Econòmica d’Espanya. A segon curs, trobem: Economia Espanyola, Microeconomia I, Econometria I, Integració i Globalització Econòmica, Microeconomia II, Macroeconomia I, Economia Sectorial, Economia del Sector Públic (A). A tercer curs s’imparteix Econometria II, Microeconomia III, Macroeconomia II, Política Econòmica (A), Història Econòmica Contemporània i Macroeconomia III. A quart curs els alumnes han de realitzar el Treball Final de Grau (12 ECTS) i 48 crèdits d’assignatures optatives (pot incloure una menció). A aquestes assignatures se sumen les de dret, matemàtiques, comptabilitat, finances i estadística.

Hi ha alguna especialització?

Entre 3r i 4t curs es pot cursar una especialització de 30 crèdits, com a mínim. És una opció magnífica, donat que l’alumnat pot triar una branca de l’economia que sigui d’especial interès per a ell. Les mencions o especialitats són les següents: Menció en Economia Empresarial, Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes, Menció en Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional, Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial, Menció en Economia Industrial, Menció en Programa Universitat Empresa.

Quines habilitats són imprescindibles en el dia a dia d’un economista?

Seran molt importants la capacitat d’anàlisi i de síntesi, i la perseverança per a no rendir-se fàcilment, ja que s’ha d’estudiar i aprofundir molt per a la resolució dels reptes professionals. L’economista ha de ser una persona amb àmplia cultura general i coneixement de les realitats econòmiques i socials que afecten cada moment. També ha d’entrenar la capacitat per suportar la pressió a la feina i de saber relacionar-se i treballar en equip. L’afecció als números, la comptabilitat i les finances, i l’interès sincer d’aportar solucions i de resoldre reptes per a fer més fàcil i equitativa la vida de les persones són trets desitjables en aquesta professió.

Què diferencia aquest grau d’altres similars com Comptabilitat i Finances i Administració i Direcció d’Empreses?

El grau d’Economia pren una perspectiva general i profunda de l’economia i dóna molta importància a les ciències que li són necessàries per poder entendre-la i saber operar, com són  les matemàtiques, el dret i la història. Els graus de Comptabilitat i Finances i Administració i Direcció d’Empreses, també amb una càrrega important de matèries d’economia, inclouen assignatures pròpies de cada àmbit del coneixement i de l’exercici professional corresponent a la denominació del grau. Tenen molt a veure amb l’economia, però els estudis són de caràcter més específic.

L’estudiant realitza pràctiques en empreses del sector?

Les pràctiques curriculars són una assignatura optativa. L’alumnat que no vol fer pràctiques curriculars no està obligat a fer-les per poder acabar el grau. Simplement haurà de matricular-se d’altres assignatures optatives i superar-les. La Facultat d’Economia i Empresa ofereix als seus estudiants la possibilitat de posar en pràctica els coneixements assolits a classe, mitjançant pràctiques i estades en empreses i institucions tant d’àmbit nacional com internacional. A través de les pràctiques es facilita la presa de contacte amb el món laboral i l’assoliment d’un cert grau d’experiència professionalitzadora. Permeten complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits i les competències desenvolupades en les assignatures que configuren el pla d’estudis.

“L’afecció als números, la comptabilitat i les finances, i l’interès sincer d’aportar solucions i de resoldre reptes per a fer més fàcil i equitativa la vida de les persones són trets desitjables en aquesta professió”

Després de graduar-se, l’estudiant necessita especialitzar-se amb una formació complementària?

Un cop acabat el grau, l’especialització no és obligatòria. Per a exercir com a economista no fa falta obtenir el títol de màster. Això no obstant, la formació de postgrau és sempre recomanable i cada cop més necessària. És per això que la UAB ofereix un ventall molt ampli de màsters i postgraus atractius per a l’alumnat graduat. Així, per exemple, en relació amb l’economia ofereix els següents màsters oficials: Màrqueting Economia i administració d’empreses, MEBA. Master in Economics and Business Administration, Anàlisi Econòmica, Recerca aplicada en economia i empresa i Gestió, organització i economia de l’empresa.

Quines són les principals sortides professionals d’aquesta titulació?

Les graduades i els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils i sortides professionals a què poden optar. El grau proporciona una formació que permet treballar tant en el sector públic com en el sector privat, i en un ampli ventall d’àmbits que inclou tant l’economia financera com l’economia social. L’alumnat graduat troba feina en administracions públiques, com ara ajuntaments, conselleries, institucions estatals o europees; en empreses tant privades com públiques, dins del món de les finances, del sector bancari o en qualsevol sector productiu; en organismes reguladors tant nacionals com internacionals i en serveis d’estudis i de recerca. Dins d’aquestes institucions, els graduats i les graduades en Economia poden treballar com analistes econòmics, analistes financers, en consultoria, auditoria, com analistes de dades o en el disseny i l’avaluació tant de polítiques públiques com d’estratègies empresarials, entre molts d’altres. La formació obtinguda en aquest grau prepara també a l’estudiant perquè pugui seguir amb èxit estudis de màster de qualitat en qualsevol de les àrees d’especialització del seu interès.

Per últim, què diria als alumnes que estan pensant a realitzar aquests estudis?

A qui està considerant optar a estudiar economia, li dic que aquest grau, impartit al campus de Bellaterra, combina una formació teòrica d’alt nivell amb l’estudi de les eines quantitatives necessàries que li proporcionaran la capacitat de prendre les decisions més adients, tant en l’àmbit d’organismes públics nacionals i internacionals com d’empreses privades. A més, no han d’oblidar la possibilitat d’estudiar el grau d’Economia en anglès, que ofereix una immersió de quatre anys en aquest idioma estudiant totes les matèries del grau en aquesta llengua, com en qualsevol universitat estrangera de prestigi. Els graduats en Economia en anglès tenen una inserció laboral bona i ràpida en tots els àmbits empresarials i de gestió, especialment internacionals, tant públics com privats. El grau està acreditat amb excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb menció d’internacionalització, i se situa en les primeres posicions de tots els rànquings acadèmics.

Espais exteriors de la Facultat d’Economia (UAB)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *