CAT | ES

Els jocs de la mitosi

Als alumnes de 2n de batxillerat de Biologia i Salut se’ls hi ha plantejat en aquesta ocasió un gran repte: explicar als seus companys de 1r de batxillerat en què consisteix la mitosi. I, per fer-ho d’una forma fàcil i entenedora, la professora els ha demanat que ho fessin a través d’algun joc. Així que els alumnes han creat, entre altres, un Kahoot, mots encreuats, legos i jocs de cordes, on cada alumne és un cromosoma, per exemple, per explicar aquest procés.

La mitosi és una fase del cicle cel·lular en què es produeix la divisió del nucli de les cèl·lules eucariotes. En aquest procés es reparteixen les dues còpies del material genètic en dues meitats iguals, per formar els nuclis de les cèl·lules “filles” després de la divisió de la cèl·lula.

Es poden diferenciar les següents fases: profase, prometafase, metafase, anafase i telofase. Els alumnes també van preparar una divertida performance per simular el procés, quan els parells de cromosomes es condensen i s’enganxen a fibres que estiren les cromàtides germanes a pols oposats de la cèl·lula, i quan es produeix la citocinesi, quan es divideix el citoplasma i la membrana cel·lular i es produeixen dues cèl·lules filla.

Comment

Top