CAT | ES
Ens preparem per a fer uns bons projectes

Ens preparem per fer uns bons projectes de curs

Els nostres alumnes ja es troben de ple treballant en els projectes que portaran a terme al llarg d’aquest curs. Realitzar projectes implica també l’aprenentatge d’altres competències transversals com pot ser, per exemple, saber fer bones presentacions d’allò que s’ha estudiat o investigat.

Per aquest motiu, aquests dies, a la classe de Biologia de Primer de Batxillerat, els alumnes de l‘itinerari en Ciències de la Salut han pogut treballar sobre com fer una presentació, quines han de ser les característiques que ha de tenir una presentació d’èxit, com ara el dinamisme, la creativitat o la interactivitat, entre altres, i en quins diferents formats es pot realitzar.
Es tracta, doncs, d’un pas preliminar en el treball del seu projecte, que enguany es torna a centrar en la investigació de la fibrosi quística.

Partim de la idea que només es pot fer un bon projecte si sabem utilitzar les eines tecnològiques. I a partir d’això, els alumnes, organitzats en set equips diferents, van haver de treballar un contingut específic del llibre de Biologia que tracta sobre els Bioelements i presentar-ho en formats diferents: un mapa mental,
un vídeo, una infografia, un mapa conceptual, un joc…, tot fent ús de la tecnologia i de diferents aplicacions i programes.

Alguns dels programes i aplicacions que els nostres alumnes han pogut conèixer i utilitzar han sigut, per exemple:

  • PowToon: programari en línia que serveix per crear vídeos i presentacions animades, reproduint-se com en una espècie de caricatura d’una persona parlant mostrant quadres de diàleg que l’usuari hagi escrit.
  • Popplet: eina per organitzar les idees, recursos, imatges… en forma de gràfic. En aquest cas, el grup d’alumnes el va fer servir per extreure el contingut del llibre sobre Bioelements i traslladar-ho a un mapa conceptual. D’aquesta eina, els nostres estudiants van destacar que era molt senzilla, intuïtiva i visual.
  • Genially: software en línia que permet crear presentacions animades i interactives. Amb moltes plantilles i recursos per a fer-les molt dinàmiques.

  • GoConqr : amb aquesta aplicació el grup d’alumnes va poder realitzar un mapa mental on poder connectar i visualitzar les idees que havien treballat sobre els Bioelements. A partir d’una paraula principal que es col·loca al mig i altres conceptes clau que es relacionen, es tracta d’una bona eina per comprendre i estudiar millor el contingut del temari.
  • Kahoot!: per tal d’avaluar els coneixements que s’havien estudiat sobre els Bioelements, un altre grup d’alumnes va crear un concurs a partir d’aquesta plataforma. La resta de companys van ser els concursants d’aquest joc que té com a objectiu també reforçar l’aprenentatge.
  • Quizizz: molt similar a l’anterior, aquest joc de preguntes multijugador va ser el programa triat per un altre grup d’alumnes per presentar els continguts estudiats sobre els Bioelements. Destaca per ser una eina divertida i lúdica.

Un cop realitzades totes les presentacions, els alumnes van finalitzar la sessió amb una valoració conjunta d’aquestes. Les condicions per a aquesta coavaluació s’havien pactat prèviament, i tenien com a premissa el respecte al treball realitzat pels companys i la crítica constructiva.

Comment

Top