CAT | ES

Què sabem de l’alzheimer?

Els alumnes de Biologia i Salut I que treballen el projecte sobre l’Alzheimer han tingut avui l’oportunitat d’aprofundir en aquesta malaltia gràcies a una sessió online realitzada per Cristina Olivé, infermera i pedagoga, docent a la Universitat Ramon Llull- Blanquerna.

En primer lloc, els alumnes van realitzar un primer test sobre l’Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall per veure quins eren els seus coneixements sobre aquesta malaltia. Olivé ha explicat que aquesta es situa a la intersecció entre la psiquiatria i la salut mental, entenent que és tractada per professionals de la primera però que també té a veure amb la prevenció i amb les experiències vivencials i que, per tant, també afecta a l’àmbit de la salut mental.

Què és l’alzheimer?

Olivé l’ha definit com la demència més comuna. Aquesta és incurable, degenerativa i terminal, i va ser descrita pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer. La demència, ha comentat també, és un trastorn cerebral que comporta la pèrdua del funcionament cognitiu (pensar, recordar i raonar) i de les habilitats de comportament, arribant a afectar greument la capacitat d’una persona per dur a terme les activitats de la vida diaria de forma autònoma.

Per què apareix?

Pel que fa a la causa de la seva aparició, la Cristina ha explicat als alumnes que existeixen diverses hipòtesis, però l’aspecte on coincideixen els científics és que es produeix una proteïnopatia, un acúmul de proteïnes al cervell que destrueix el teixit nerviós. La Cristina ha explicat als alumnes que no afecta a una zona determinada sino que es produeix en general a tot el cervell.

Sí que s’han identificat diferents factors de risc, el que dona peu a tenir activitats preventites:

Imatge d’un cervell sa i un altre afectat per l’alzheimer mostrada durant la presentació

Com es manifesta?

Entre d’altres simptomatologies, la Cristina va destacar:

  • Pèrdua de memòria
  • Dificultats per planificar o resoldre problemes
  • Alteracions en la realització de tasques habituals
  • Confusió en espai i temps
  • Problemes de comprensió de la informació visual, o de comprendre els colors, que no té res a veure amb el daltonisme
  • Problemes amb el llenguatge, amb la lectura
  • Pèrdua d’objectes
  • Manca de criteri
  • Abandonament d’activitats i interacció social
  • Canvis en l’estatg d’anim i la personalitat

La importància e la prevenció

Sí que s’han identificat, però, diferents factors de risc, com ara els factors genètics, antecedents patològis o bé els hàbits i estils de vida, el que dona peu a tenir activitats preventites.

Durant la sessió, els alumnes també han pogut fer consultes a la Cristina i resoldre tots els seus interrogants sobr el projecte que estan duent a terme.

Comment

Top