CAT | ES

Accés a la universitat

A continuació us facilitem els diferents enllaços d’interès
relacionats amb el procés de preinscripció i accés a la Universitat:

Notes de Tall
Juny 2018_

Quadre de ponderacions
de les PAU 2018_

Accesnet,
preinscripció universitària_

Accés i admisió
a la Universitat_

Top