Omet al contingut

Universitat

Universitat

Una de les grans prioritats de Granés Batxillerat
és ajudar els nostres alumnes a decidir quin ha de ser el seu futur.
Per aconseguir-ho és essencial apropar-los tota la informació
necessària i la màxima atenció i suport per assolir-ho plegats.

Això passa per un procés d’acompanyament que té per objectiu:

1 – Aconseguir un major autoconeixement personal de les afinitats i competències per part de cadascun dels nostres alumnes

2 – Facilitar informació de les diferents opcions de graus universitaris i les seves sortides professionals, així com dels cicles formatius de grau superior

3 – Donar l’opció de conèixer l’àrea de coneixement triada amb més detall

És important durant el Batxillerat dedicar esforços en l’orientació universitària, estem en un moment essencial perquè els nostres alumnes facin una elecció fonamentada del seu futur.

Cadascun dels nostres alumnes té les seves preferències i vocació, generalment unides a unes capacitats predominants en aquest àmbit. Ajudar-los a descobrir aquesta afinitat és bàsic, però també ho és oferir l’oportunitat de contrastar-ho.

Volem que els nostres alumnes coneguin l’oferta de graus universitaris i de les sortides professionals que poden trobar posteriorment en qualsevol de les 5 àrees de coneixements universitàries:

Arts
i Humanitats_

Ciències Socials
i Jurídiques_

Ciències de la
Salut_

Ciències_

Enginyeria
i Arquitectura_

Aquesta orientació universitària la desenvolupem a través del Treball de Recerca, les matèries optatives que oferim, les tutories i la jornada d’orientació universitària, en la que hi participen un bon nombre d’escoles universitàries e institucions d’estudis superiors.

Volem que els nostres alumnes coneguin d’aprop els graus universitaris pels que s’interessin i les sortides professionals que poden trobar posteriorment. Per això, a Granés Batxillerat tenim acords de col·laboració amb diferents escoles universitàries, centres de recerca i empreses.

Aquests acords permeten als nostres alumnes accedir a aquests centres, veure en quins àmbits treballen i què significa cursar un determinat grau universitari, al mateix temps que intentem que es facin una idea de què vol dir treballar en aquesta professió.

Per això, els nostres alumnes poden desenvolupar el seu Treball de Recerca, TR, fora de l’escola, en un d’aquests centres, per aprofundir en l’àrea de coneixement del seu interès. Tanmateix, el TR sempre estarà tutoritzat per un professor del nostre centre. Volem que els alumnes orientin el seu TR perquè els permeti apropar-se a aquell grau universitari o sortida professional que més els atragui.

A continuació disposeu d’enllaços a informació rellevant relacionada amb aquest àmbit:

· Universitats a Catalunya
· Accesnet, preincripció universitària
· Què vull i què puc estudiar?
· Oferta formativa
· Estudiar a l’estranger

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024