Omet al contingut

Curs de preparació de la PAU

Curs de preparació de la PAU

Amb l’objectiu d’assolir el millor resultat possible, a Granés Batxillerat les setmanes prèvies a la PAU oferim als nostres alumnes un curs de preparació d’aquesta prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat. Es tracta d’un curs amb:

Horari compacte

De 9:00 a 13:30 hores, classe exclusivament de matèries de PAU.

Consultes individuals

Al llarg de tot el matí, de 8:00 a 14:30 hores, atenció acadèmica individual o en grups reduïts.

Continguts i estratègies

De 9:00 a 13:30 hores, classe exclusivament de matèries de PAU.

Franges horàries

Per tal d’aconseguir el màxim rendiment del període final de 2n de batxillerat organitzem un horari diferent des de mitjans de maig fins al dia anterior a les proves, pensat per a preparar els exàmens de PAU amb la màxima eficàcia.

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) consta d’una part obligatòria (fase general), amb 5 matèries (4 de comunes i una comuna d’opció que tria l’alumne), i una part voluntària (fase específica), on l’alumne es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat, tot i que només se’ls té en compte les dues en què hagi obtingut millors qualificacions. En total, els alumnes s’han d’examinar d’un mínim de cinc matèries i d’un màxim de vuit.

Els alumnes, a primeres i últimes hores del matí, poden anar a consultes individualitzades, és a dir, tenen els professors a la seva disposició per resoldre els dubtes sorgits durant les hores d’estudi del dia anterior. Entre les 9 i les 13:30 hores, tenen dues opcions: 1) anar a classe i repassar el temari del curs amb l’ajuda del professor, tot realitzant exàmens de la PAU; 2) anar a consultes individualitzades si consideren prioritari resoldre dubtes.

L’experiència demostra que els millors resultats a la PAU els aconsegueixen aquells alumnes que, els matins, aprofiten al màxim els coneixements i l’experiència dels seus professors i després, a la tarda, treballen individualment a casa o a la biblioteca.

L’experiència de cursos anteriors ens demostra que l’assistència a les classes que conformen el curs de preparació de la PAU per assolir l’accés a la universitat repercuteix en un millor rendiment acadèmic en aquestes proves.

Informa't sobre el procés d'accés a la universitat_

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024