Història de Granés Batxillerat

Història de Granés Batxillerat

1954

Joan Granés Deulofeu
Funda l’Acadèmia Granés, amb la finalitat exclusiva de preparar l’ingrés a l’Escola Técnica Superior d’Enginyers Industrials

1956

S’amplia l’activitat educativa del centre amb la preparació del curs Preuniversitari

1957

Un nou pla substitueix la prova d’Ingrés per dos nous cursos:
el Selectiu i el d’Iniciació i l’Acadèmia Granés adapta la seva metodologia en consonància

1964

Una nova modificació del pla d’estudis suprimeix els cursos Selectiu i Iniciació.
L’Acadèmia Granés es centra en el curs Preuniversitari i en la preparació dels dos primers cursos
de les carreres superiors d’Enginyeria Industrial i Arquitectura

1969

S’inaugura l’edifici del Passatge de la Concepció, 15.
L’Acadèmia Granéscomença a oferir grups de Preuniversitari de Lletres
obrint així nous horitzons per a un centre, fins ara, exclusivament dedicat a les Ciències.
També s’amplia l’oferta educativa amb la docència del Batxillerat Superior.

1970

Es substitueix el Preuniversitari pel COU i s’instaura l’exàmen de Selectivitat
com la prova d’accés universitària. Un cop més, l’Acadèmia Granés s’adapta als canvis normatius

1975

La implantació del BUP, nou cicle de tres cursos que ocupa el lloc de l’antic  Batxillerat Superior, allarga un any l’escolarització prèvia a la universitat

1994

Joan Granés Deulofeu rep la medalla Francesc Macià
en reconeixement a tota una vida de treball, intens i fructífer, al servei de la docència

1998

S’elimina l’EGB, el BUP i el COU i els substitueix l’Ensenyament Primari, l’Ensenyament Secundari (ESO) i el nou Batxillerat

1999

Sota la denominació GRANÉS BATXILLERAT
el centre enceta una nova etapa dedicada íntegrament al nou Batxillerat

2012

Ampliem la nostra oferta de batxillerats
incorporant el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa

2014

ANIVERSARI 60 ANYS DE LA GRANÈS!
Han passat 60 anys des de la fundació,
els alumnes formats a la casa es compten per desenes de milers
i el centre continua la seva labor educativa amb èxit i reconeixement.
Granés Batxillerat promou i ajuda als alumnes en el seu accés a la universitat

2015

Oferim un nou ventall de matèries optatives amb l’objectiu de connectar l’aula amb el món real. Es tracta d’un laboratori metodològic per investigar noves maneres d’aprendre. Es treballa l’autonomia de l’alumne i s’impulsen les activitats fora de l’aula com a part fonamental de l’activitat docent.

2018

S’introdueix l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) a l’etapa de Batxillerat i s’ofereixen itineraris especialitzats que s’adapten a les inquietuds dels alumnes:

Noves Tecnologies Interactives

Ciències de la Salut

Empresa i Màrqueting

Comunicació i Periodisme

Arts Escèniques