Omet al contingut

Definició del centre

Definició del centre

Granés Batxillerat és una escola privada especialitzada en la formació preuniversitària no obligatòria.
Actualment, aquesta formació es concreta en els dos cursos de Batxillerat.

Quina és la missió principal del nostre centre?

_Posar-nos al servei del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals i acadèmiques dels nostres alumnes i potenciar les seves capacitats

_Asseure la confiança en si mateixos i la maduresa dels nostres alumnes, tot oferint-los el suport que sigui necessari

_Preparar-los per poder afrontar les decisions que han de dur a terme els anys vinents i que marcaran el seu futur

Què implica l’especialització en aquesta etapa?

_Centrar tot el nostre esforç en aquest únic nivell a fi d’optimitzar la metodologia d’ensenyament oferta als nostres alumnes

_Comptar amb professors experimentats en aquesta etapa educativa i en l’adolescència que proporcionen als alumnes la maduresa intel·lectual i humana i l’orientació necessària per encaminar el seu futur amb èxit

_Oferir una oferta d’itineraris especialitzats, perquè cada alumne pugui formar-se en allò que realment és i preparar-se per accedir a cadascun dels graus universitaris

_Que tots els alumnes de primer de batxillerat siguin nous al centre, de manera que la integració en el grup i en el nostre centre la fan tots alhora i tots comencen sense etiquetes

_ Disposar de l’experiència de professors experts en les diferents àrees de coneixements

Què implica ésser una institució acadèmica privada?

_Disposar de la flexibilitat necessària per poder articular projectes docents de qualitat a llarg termini i adaptar-se a les demandes de l’alumnat i de les seves famílies

_Partir de la independència econòmica i organitzativa que permet comptar amb unequip professional flexible, entusiasta i cohesionat apassionat pel rigor acadèmic i professional

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024