Omet al contingut

Estudi i hàbits de treball

Estudi i hàbits de treball_

Una bona organització de l’estudi i l’assoliment de bons hàbits de treball són imprescindibles per poder superar amb èxit tant el batxillerat com les futures etapes educatives, professionals i personals que encarin els nostres alumnes. Per això, a Granés Batxillerat oferim un conjunt d’eines que persegueixen aquest objectiu.

Com assolim aquests hàbits de treball?_

1. Avaluació continuada: 7 avaluacions per curs_

_Millora l’adaptació a aquesta nova etapa
postobligatòria
_Ajuda a l’assentament dels hàbits d’estudi i treball
_Millora la capacitat de planificació de l’estudi
_Millora el seguiment de l’evolució acadèmica
de l’alumne

2. Tutories_

_Permeten el seguiment proper a l’alumne
_Proporcionen guies per encarar l’estudi
amb millors resultats

3. Plataforma
de seguiment_

_Permet als alumnes disposar d’informació complementària per organitzar i superar cadascuna de les matèries
_Complementa la comunicació entre els professors i alumnes, així com entre els professors i pares

4. Aules d’estudi dirigit_

_Ofereix un suport extra per seguir les matèries adientment i millorar l’adaptació a l’etapa de batxillerat
_Permeten resoldre dubtes que puguin quedar en les hores lectives i ajudar als alumnes a realitzar correctament els deures de cada matèria

5. Aules de reforç_

_Engloben les classes per preparar les matèries suspeses de 1r de batxillerat i el reforç de matèries tan importants com l’anglès

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024