Accés a la universitat

Accés a la universitat

A continuació us facilitem els diferents enllaços d’interès
relacionats amb el procés de preinscripció i accés a la Universitat:

Notes de Tall
Juny 2018_

Quadre de ponderacions de les PAU

Accesnet, preinscripció universitària

Accés i admisió
a la Universitat_