Omet al contingut

Què és el batxillerat?

Què és el batxillerat?

El batxillerat és una etapa no obligatòria, en la qual l’objectiu és proporcionar la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que permetin progressar als nostres alumnes en el seu desenvolupament personal, intel·lectual i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

Cursar el batxillerat dona l’oportunitat d’accedir als ensenyaments universitaris (graus) superant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i, també, d’accedir directament als cicles formatius de grau superior.

Modalitat
de Ciències
i Tecnologia

Modalitat
d’ Humanitats
i Ciències Socials

Modalitat d’Arts via
d’Arts Escèniques,
Música i Dansa

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.


El batxillerat consta de:

2 cursos acadèmics compostos per les següents matèries:

Matèries comunes

Matèria comuna
d’opció

Matèries
de modalitat

Matèries
específiques

Treball
de Recerca (TR)

Tutoria

Vols més informació?

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024