CAT | ES

Batxillerat Arts Escèniques – Pla d’estudis

PLA D’ESTUDIS

Granés Batxillerat suma esforços amb Eòlia (Escola Superior d’Art Dramàtic), per oferir-te el millor Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa, de tot Barcelona!!!

Dins el contingut de les matèries es du a terme formació especifica en l’àmbit de les arts escèniques, la música i la dansa.

[accordiontabs]
[tab title=”Anatomia Aplicada (Cos i moviment)”]
Fins a quin punt cos i ment són el mateix? La fisicalitat i la improvisació seran el punt de partida per prendre consciència del cos, de les seves possibilitats i dels seus límits. Les qualitats de moviment ens donaran diferents eines per crear partitures coreogràfiques, portades a escena mitjançant solos, duets o en grup. El cos treballat com a eina interpretativa, com a mitjà de comunicació que conjuntament amb la música i el gest arriba al fons de les emocions més humanes. Un treball on l’alumne és intèrpret i creador.
[/tab]
[tab title=”Cos i Veu”]
Ampliació de la matèria Anatomia Aplicada on es treballarà tot el material necessari per la posada en escena d’Arts Escèniques com la creació del personatge, l’espai escènic, la dicció i la projecció vocal, coreografies, textos, etc.
[/tab]
[tab title=”Historia de l’Art”]
Es farà un recorregut per la història del teatre universal a través de les obres i autors més importants, relacionant-ho amb la història de l’art plàstic i les seves representacions pictòriques i escultòriques. Una assignatura teòrica i pràctica amb un fort contacte amb el món artistic actual de la ciutat de Barcelona. Classes pràctiques amb altres professionals del sector i sortides al teatre, museus, exposicions i conferències.
[/tab]
[tab title=”Anatomia Aplicada (Veu i Dicció)”]
Partim del fet que la comunicació actoral és la suma de tres elements fonamentals: el text com a base escrita a ser comunicada, el cos de l’actor com a element transmissor i l’organicitat de l’actor com a element emocional. És a dir, és la barreja explosiva entre sons, paraules i frases emeses des d’un cos, a través de la veu i l’articulació, que des de la connexió amb l’emoció fa possible l’art de la interpretació. Aquests seran els elements sobre els quals treballarem per tal que els alumnes descobreixin l’ampli instrument que és la seva pròpia veu.
[/tab]
[tab title=”Arts escèniques”]
Durant el curs es treballen dos tipus de textos diferents. Durant la primera meitat del curs un text d’un autor teatral per fer-ne una representació a final del període, on es treballarà l’autor, l’època, l’estil i un treball acurat del text i el conseqüent treball de veu, cos emoció i treball de personatge.
A la segona part del curs ens endinsarem en el teatre musical per fer el muntatge d’una peça de teatre musical per treballar el cant, el ball i la interpretació.
[/tab]
[tab title=”Introducció als Sistemes d’interpretació”]
Aquesta assignatura neix amb la missió de descobrir a l’alumne les bases de l’interpretació teatral. Descobrir què significa el joc teatral mitjançant dinàmiques de grup on descobrirem què vol dir treballar amb les emocions, treballar la confiança, treballar a partir de l’altre. Com es construeix un personatge, quines eines puc fer servir per connectar la nostra energia amb les nostres emocions. El curs es dividirà en dos parts diferenciades, un primer quadrimestre on es treballarà monòleg clàssci i escenes de teatre contemporani al segon quadrimestre, en els dos casos es presentarà el treball dels alumnes davant públic.
[/tab]
[tab title=”Anàlisi Musical (I-II)”]
L’assignatura s’acosta al fet musical no només des d’una òptica crítica sino també vivencial, a través de l’audició i del moviment. S’assoliran els coneixements a través de quatre grans blocs de treball: L’apropament al llenguatge específic i als elements analítics per poder entrar en l’anàlisi des de diversos punts de vista així com les finalitats dramàtiques de la composició musical, la creació de composicions, la contextualització i el moviment creatiu aplicat a la música.
[/tab]
[tab title=”Cultura Audiovisual I-II”]
Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel.lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí apendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.
[/tab]
[tab title=”Cant Coral”]
En Aquesta asignatura desenvoluparem la musicalitat a traves del cant en grup. Integrant la veu amb el cos i la nostra emoció trobarem els espais expressius que ens dona la música, entrenant l’oïda harmònica, el sentit del ritme i coneixent les nostres capacitats vocals.
[/tab]
[/accordiontabs]

Comment

Top