Definició del centre

Granés Batxillerat és una escola privada especialitzada en la formació preuniversitària no obligatòria. Actualment, aquesta formació es concreta en els dos cursos de Batxillerat.

1 – QUINA ÉS LA MISSIÓ PRINCIPAL DEL NOSTRE CENTRE?

  • Posar-nos al servei del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals i acadèmiques dels nostres alumnes i potenciar les seves capacitats
  • Assentar la confiança en si mateixos i la maduresa dels nostres alumnes, tot oferint-los el suport que sigui necessari
  • Preparar-los per poder afrontar les decisions que han de dur a terme els anys vinents i que marcaran el seu futur

2 – QUÈ IMPLICA L’ESPECIALITZACIÓ EN AQUESTA ETAPA?

  • Centrar tot el nostre esforç en aquest únic nivell a fi d’optimitzar la metodologia d’ensenyament oferta als nostres alumnes
  • Comptar amb professors experimentats en aquesta etapa educativa i en l’adolescència, que proporcionen als alumnes la maduresa intel·lectual i humana i l’orientació necessària per encaminar el seu futur amb èxit
  • Oferir una oferta d’itineraris especialitzats, perquè cada alumne pugui formar-se en allò que realment és i preparar-se per accedir a cadascun dels graus universitaris
  • Que tots els alumnes de primer de batxillerat siguin nous al centre, de manera que la integració en el grup i en el nostre centre la fan tots alhora i tots comencen sense etiquetes
  • Disposar de l’experiència de professors experts en les diferents àrees de coneixements

3 – QUÈ IMPLICA ÉSSER UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA PRIVADA?

  • Disposar de la flexibilitat necessària per poder articular projectes docents de qualitat a llarg termini i adaptar-se a les demandes de l’alumnat i de les seves famílies
  • Partir de la independència econòmica i organitzativa que permet comptar amb un equip professional flexible, entusiasta i cohesionat, apassionat pel rigor acadèmic i professional
Top