Definició del Centre - El Centre | Granés BatxilleratBatxillerat Granés – Escola especialitzada en Batxillerat

Definició del centre

Granés Batxillerat és una escola privada especialitzada en la formació preuniversitària no obligatòria. Actualment, aquesta formació es concreta en els dos cursos de Batxillerat.

1 – QUINA ÉS LA MISSIÓ PRINCIPAL DEL NOSTRE CENTRE?

  • Posar-nos al servei del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals i acadèmiques dels nostres alumnes i potenciar les seves capacitats
  • Assentar la confiança en si mateixos i la maduresa dels nostres alumnes, tot oferint-los el suport que sigui necessari
  • Preparar-los per poder afrontar les decisions que han de dur a terme els anys vinents i que marcaran el seu futur

2 – QUÈ IMPLICA L’ESPECIALITZACIÓ EN AQUESTA ETAPA?

  • Centrar tot el nostre esforç en aquest únic nivell a fi d’optimitzar la metodologia d’ensenyament oferta als nostres alumnes
  • Comptar amb professors experimentats en aquesta etapa educativa i en l’adolescència, que proporcionen als alumnes la maduresa intel·lectual i humana i l’orientació necessària per encaminar el seu futur amb èxit
  • Oferir una oferta d’itineraris especialitzats, perquè cada alumne pugui formar-se en allò que realment és i preparar-se per accedir a cadascun dels graus universitaris
  • Que tots els alumnes de primer de batxillerat siguin nous al centre, de manera que la integració en el grup i en el nostre centre la fan tots alhora i tots comencen sense etiquetes
  • Disposar de l’experiència de professors experts en les diferents àrees de coneixements

3 – QUÈ IMPLICA ÉSSER UNA INSTITUCIÓ ACADÈMICA PRIVADA?

  • Disposar de la flexibilitat necessària per poder articular projectes docents de qualitat a llarg termini i adaptar-se a les demandes de l’alumnat i de les seves famílies
  • Partir de la independència econòmica i organitzativa que permet comptar amb un equip professional flexible, entusiasta i cohesionat, apassionat pel rigor acadèmic i professional
Top