Estudi i hàbits de treball

Una bona organització de l’estudi i l’assoliment de bons hàbits de treball són imprescindibles per poder superar amb èxit tant el Batxillerat com les futures etapes educatives, professionals i personals que encarin els nostres alumnes. Per això, a Granés Batxillerat oferim un conjunt d’eines que persegueixen aquest objectiu.

 

COM ASSOLIM AQUESTS HÀBITS DE TREBALL?

 

1 – AVALUACIÓ CONTINUADA: 8 AVALUACIONS PER CURS

 • Millora l’adaptació a aquesta nova etapa postobligatòria
 • Ajuda a l’assentament dels hàbits d’estudi i treball
 • Millora la capacitat de planificació de l’estudi
 • Millora el seguiment de l’evolució acadèmica de l’alumne

 

2 – TUTORIES

 • Permeten el seguiment proper a l’alumne
 • Proporcionen guies per encarar l’estudi amb millors resultats

 

3 – PLATAFORMA DE SEGUIMENT

 • Permet als alumnes disposar d’informació complementària per organitzar i superar cadascuna de les matèries
 • Complementa la comunicació entre els professors i alumnes, així com entre els professors i pares

 

4 – AULES D’ESTUDI DIRIGIT

 • Ofereix un suport extra per seguir les matèries adientment i millorar l’adaptació a l’etapa de Batxillerat
 • Permeten resoldre dubtes que puguin quedar en les hores lectives i ajudar als alumnes a realitzar correctament els deures de cada matèria

 

5 – AULES DE REFORÇ

 • Engloben les classes per preparar les matèries suspeses de 1r de Batxillerat i el reforç de matèries tan importants com l’anglès

 

Top