Formulari d’inscripció

FES LA TEVA MATRÍCULA ONLINE! 

Per poder fer efectiva la sol·licitud d’inscripció des de casa, tan sols cal que descarregueu aquest full d’inscripció i en l’envieu a l’e-mail secretaria@granes.org degudament emplenat. També ens haureu d’enviar dues fotografies en format passaport i una fotocòpia del DNI de l’alumna/e. Per últim, caldrà que feu efectiva la quota d’inscripció, tot indicant al concepte “INSCRIPCIÓ – Nom alumne/a”.

Per qualsevol consulta o dubte que tingueu, contacteu amb secretaria per rebre una atenció personalitzada.

L’horari de secretaria és de 8h a 20 h, de dilluns a dijous, i de 8 h a 16:30 h, els divendres.

Durant l’estiu: De dilluns a divendres, de 8 h a 16:30 h
(del 24 de juliol al 23 d’agost tancat)

Telèfon: 932 155 441
E-mail: secretaria@granes.org

Si ho preferiu, també podeu omplir el formulari d’inscripció a continuació:

DADES DE L'ALUMNE

Nom

Cognoms

DNI

Data Naixement

Localitat Naixement

Domicili durant el curs (Carrer, Nº, Pis)

Codi Postal

Localitat


E-mail

Mòbil

Telèfon domicili


Centre Escolar d'on procedeix

Adreça del centre de procedència

Localitat del centre de procedència

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Sol·licito ésser admès en aquest centre per cursar els estudis corresponents a

Itinerari nº

Llengua estrangera

Estudis en el curs 19/20

Com a alumne adquireixo el compromís de respectar integrament el reglament intern del centre

DADES DELS PARES O TUTOR
PARE, MARE o TUTOR/A (1)

Nom del pare, mare o tutor/a

Cognoms

DNI

Domicili durant el curs (Carrer, Nº, Pis)

Codi Postal

Localitat

Professió

Empresa on treballa

E-mail

Mòbil

Telèfon domicili

Telèfon de la feina

PARE, MARE o TUTOR/A (2)

Nom del pare, mare o tutor/a

Cognoms

DNI

Domicili durant el curs (Carrer, Nº, Pis)

Codi Postal

Localitat

Professió

Empresa on treballa

E-mail

Mòbil

Telèfon domicili

Telèfon de la feina

En qualitat de de l'alumne/a:

Autoritzem el compromís contret per ella/ell i ens declarem.

Top