Nota d’accés a la Universitat

Un dels objectius que tenen els nostres alumnes quan decideixen estudiar el batxillerat és assolir la nota d’accés necessària per poder estudiar el grau universitari que han decidit. Aquesta nota d’accés per a la universitat és una mitjana ponderada entre la nota mitjana de l’expedient de batxillerat (que pondera un 60%) i la qualificació de la fase general de les PAU (que pondera un 40%).

 

COM AJUDEM L’ALUMNE A MILLORAR LA NOTA D’ACCÉS?

Des de Granés Batxillerat oferim les següents eines als alumnes perquè assoleixin la nota d’accés necessària:

1 – UN MILLOR SEGUIMENT = UN MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC

  • Una millor organització del temari, millors hàbits d’estudi i treball i un seguiment més proper i personalitzat de l’alumne facilita obtenir una millor nota mitjana de Batxillerat, que té un pes del 60% en la nota final d’accés

2 – EXÀMENS DE CADA AVALUACIÓ (tipus les PAU)

  • En els dos anys que els alumnes cursen el batxillerat amb nosaltres, passen per  15 avaluacions que tenen la mateixa estructura que trobaran a les proves PAU. Per això, arriben ben entrenats per superar aquestes proves

3 – CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ PER LES PAU

  • Les tres setmanes compreses entre finalitzar l’última avaluació de 2n de Batxillerat i l’inici de la Selectivitat estan íntegrament dedicades a la resolució d’exàmens d’anys anteriors, resolució de dubtes i repàs d’aquells temes més importants

4 – DIFERENT CÀRREGA LECTIVA A 1r i 2n DE BATXILLERAT

  • A fi que l’alumne pugui dedicar més esforços a la preparació de les PAU, el centre organitza els dos cursos de Batxillerat assignant 32h lectives/setmana a 1r i 28h lectives/setmana a 2n
Curs de Preparació de les PAU
Top