Universitat

Una de les grans prioritats de Granés Batxillerat és ajudar els nostres alumnes a decidir quin ha de ser el seu futur. Per aconseguir-ho és essencial apropar-los tota la informació necessària i la màxima atenció i suport per assolir-ho plegats.

Això passa per un procés d’acompanyament que té per objectiu:

1 – Aconseguir un major autoconeixement personal de les afinitats i competències per part de cadascun dels nostres alumnes

2 – Facilitar informació de les diferents opcions de graus universitaris i les seves sortides professionals, així com dels cicles formatius de grau superior

3 – Donar l’opció de conèixer l’àrea de coneixement triada amb més detall

És important durant el batxillerat dedicar esforços en l’orientació universitària, estem en un moment essencial perquè els nostres alumnes facin una elecció fonamentada del seu futur.
Cadascun dels nostres alumnes té les seves preferències i vocació, generalment unides a unes capacitats predominants en aquest àmbit. Ajudar-los a descobrir aquesta afinitat és bàsic, però també ho és oferir l’oportunitat de contrastar-ho.

Volem que els nostres alumnes coneguin l’oferta de graus universitaris i de les sortides professionals que poden trobar posteriorment en qualsevol de les 5 àrees de coneixements universitàries:

  • Arts i Humanitats
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Ciències de la Salut
  • Ciències
  • Enginyeria i Arquitectura

Aquesta orientació universitària la desenvolupem a través del Treball de Recerca, els projectes que oferim, les tutories i la Jornada d’Orientació Universitària, que el 2019 va aplegar al nostre centre més d’una vintena d’universitats i institucions.

Volem que els nostres alumnes coneguin d’aprop els graus universitaris pels que s’interessin i les sortides professionals que poden trobar posteriorment. Per això, a Granés Batxillerat tenim acords de col·laboració amb diferents escoles universitàries, centres de recerca i empreses. Aquests acords permeten als nostres alumnes accedir a aquests centres, veure en quins àmbits treballen i que significa cursar un determinat grau universitari, al mateix temps que intentem que es facin una idea de què vol dir treballar en aquesta professió.

Els nostres alumnes poden desenvolupar el seu Treball de Recerca, TR, fora de l’escola, en un d’aquests centres, per aprofundir en l’àrea de coneixement del seu interès. Tanmateix, el TR sempre estarà tutoritzat per un professor del nostre centre. Volem que els alumnes orientin el seu TR perquè els permeti apropar-se a aquell grau universitari o sortida professional que més els atragui.

A continuació disposeu d’enllaços a informació rellevant relacionada amb aquest àmbit:

Top