Skip to content

8 avaluacions

[list type=check]Un dels trets diferencial del nostre mètode d’aprenentatge és:

  • 8 avaluacions a primer i 7 a segon
  • Períodes d’avaluació de 5 setmanes
  • Exàmens amb característiques semblants als de les PAU

[/list]

 

[list type=check]Fruit de l’experiència, l’objectiu que perseguim amb aquest mètode és:

  • Disposar d’un indicador pel propi alumne de quin està essent el seu rendiment
  • Facilitar l’adaptació al canvi d’exigència acadèmica que hi ha entre l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat
  • Proporcionar la dinàmica d’estudi que faciliti uns resultats acadèmics superiors als que podrien obtenir amb períodes d’avaluació més llargs
  • Assolir la suficient autonomia en la planificació de l’estudi per afrontar l’etapa universitària amb èxit

[/list]

 

[list type=check]Així podem prevenir un dels principals reptes dels alumnes a l’hora de cursar batxillerat i no cometre les errades de:

  • Treballar amb períodes d’avaluació convencionals, de tres mesos de durada, en general són massa llargs perquè els alumnes d’aquesta etapa mantinguin la intensitat de treball necessària per assolir els millors resultats possibles
  • No calibrar prou sovint quina està essent la relació entre l’esforç aplicat i el resultat obtingut. Després de cada període d’avaluació, un butlletí de notes els és lliurat a ells i a les seves famílies, per no refiar-se durant un període de temps massa llarg sobre quina és la situació acadèmica en cada moment

[/list]

 

A més a més, aquest ritme d’avaluacions els permet planificar millor la feina a fer i, per tant, adquirir uns hàbits de treball sòlids, els quals hauran de romandre quan, en etapes posteriors, la pressió avaluativa es dilati en el temps.
Per altra banda, cal tenir ben present que el Batxillerat, també és, per a molts d’ells, el període en què es prepararan per a enfrontar-se a les Proves d’Accés a la Universitat. D’aquest resultat dependran les facilitats que tinguin per poder triar els estudis que més els interessen. A Granés Batxillerat, sempre que és possible, els exàmens d’avaluació tenen la mateixa estructura i s’hi fa el mateix tipus de preguntes que en aquells que els nostres alumnes es trobaran en les PAU. Així els nostres alumnes, arribat el moment, tindran l’experiència d’haver superat anteriorment 15 vegades una situació similar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Presentem la web ‘Metabolisme i Esport’