CAT | ES

Batxillerat Arts Escèniques – Metodologia

LA METODOLOGIA

Assoliràs la formació necesaria per superar les proves d’accès al Grau Superior d’Art Dramàtic

El batxillerat d’Arts escèniques de Granés ofereix una formació completa i sòlida per a tots els alumnes que vulguin dedicar-se professionalment a les arts escèniques o accedir al Grau Superior d’Interpretació, Direcció i Dramatúrgia.
Tots els professors estan actualment actius en el món professional i imparteixen classes a l’escola Eòlia (Escola Superior d’Art Dramàtic), fet que permet a l’alumne tenir un vincle directe amb la professió des del primer dia.
Es basa en uns estudis que combinen la teoria i la pràctica, on la tècnica de l’intèrpret, la creativitat i la capacitat de reflexió de manera artística són els pilars fonamentals.

Les classes
Les assignatures son de dues hores per sessió, podent així aprofundir en el treball pràctic de la matèria. Els continguts de les matèries es relacionen entre si per oferir a l’alumne una formació completa i amplia en l’àmbit de les arts escèniques, la música i la dansa.

Aula oberta
Al final de cada quatrimestre els alumnes fan una classe oberta al públic per poder possar en pràctica tots els coneixements adquirits.

Preparació proves d’accés al Grau Superior
El segon curs guiarà l’alumne per poder superar les proves d’accés al Grau Superior d’Art Dramàtic d’Eòlia, tant a nivell dels continguts teòrics como dels pràctics.

Comment

Top