Taller pràctic al servei de Microscòpia de la UAB

El passat dijous, els alumnes de 1r i 2n de batxillerat de la matèria de Biologia van realitzar una sortida al servei de Microscòpia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Allà van poder manipular i conèixer de forma molt propera com funcionen els microscopis electrònics amb què treballen: el Microscopi Electrònic de Transmissió i el Microscopi Electrònic de Rastreig o Scanning.

Els alumnes van observar que el funcionament d’un microscopi electrònic és molt diferent del microscopi òptic, ja que el primer utilitza un feix d’electrons que surten d’un canó, tal com figura a l’esquema d’aquest dibuix extret del llibre de consulta de l’assignatura.

Font: Biologia 1. Grup Promotor Santillana. Sèrie Observa

Quan aquests electrons xoquen amb els àtoms de la mostra biològica es dispersen i després, les lents -que no són de vidre sinó bobines electromagnètiques- condensen alguns dels feixos per projectar-los més tard ampliant el seu camp de dispersió. Això fa, doncs, que puguem veure la imatge engrandida.

Durant la visita, els alumnes de l’itinerari en Ciències de la Salut van poder veure aquests dos tipus de microscopis electrònics:

  • Microscopi Electrònic de Transmissió (MET): permet fins a un milió d’augments, mil vegades més que el microscopi òptic. En aquest microscopi, els electrons travessen la mostra i van a parar a una pantalla fluorescent. Amb aquest microscopi, els alumnes van poder observar, entre d’altres, les següents mostres:
Mitocondris
Bacteriofag T4 (virus)
  • Microscopi Electrònic de Rastreig o de scanning (MER): permet uns 200.000 augments i té un poder de resolució cinquanta vegades menor que el MET. En aquest cas, els electrons són reflectits per la superfície de la mostra, per la qual cosa proporciona una imatge dels objectes en tres dimensions. Aquí teniu algunes de les mostres que van poder observar els alumnes amb aquest microscopi:
Ull de Drosophila melanogaster (mosca de la fruita)
Grans de pol·len

Preparació de mostres per al microscopi electrònic:

A més, els alumnes també van poder conèixer com es preparen les mostres en microscòpia electrònica, que és molt diferent de quan es prepara per al microscopi òptic.

A causa de l’escàs poder de penetració dels electrons, que han de travessar la mostra, treballen amb els ultramicròtoms, que aconsegueixen que els talls siguin extremadament fins. Després, aquesta mostra es col·loca a la reixeta per a microscopi electrònic per contrastar-los.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.