Història Granés Batxillerat - El Centre | Granés BatxilleratBatxillerat Granés – Escola especialitzada en Batxillerat

Història de Granés Batxillerat

1954
1956
1957
1964
1969
1970
1975
1994
1998
1999
2012
2014

Joan Granés Deulofeu
Funda l’Acadèmia Granés, amb la finalitat exclusiva de preparar l’ingrés a l’Escola Técnica Superior d’Enginyers Industrials
S’amplia l’activitat educativa del centre amb la preparació del curs Preuniversitari
Un nou pla substitueix la prova d’Ingrés per dos nous cursos: el Selectiu i el d’Iniciació i l’Acadèmia Granés adapta la seva metodologia en consonància

1964

Una nova modificació del pla d’estudis suprimeix els cursos Selectiu i Iniciació. L’Acadèmia Granés es centra en el curs Preuniversitari i en la preparació dels dos primers cursos de les carreres superiors d’Enginyeria Industrial i Arquitectura
Passatge de la Concepció

batxillerat barcelona

S’inaugura l’edifici del Passatge de la Concepció, 15. L’Acadèmia Granés comença a oferir grups de Preuniversitari de Lletres obrint així nous horitzons per a un centre, fins ara, exclusivament dedicat a les Ciències. També s’amplia l’oferta educativa amb la docència del Batxillerat Superior.
Es substitueix el Preuniversitari pel COU i s’instaura l’exàmen de Selectivitat com la prova d’accés universitària. Un cop més, l’Acadèmia Granés s’adapta als canvis normatius
La implantació del BUP , nou cicle de tres cursos que ocupa el lloc de l’antic Batxillerat Superior, allarga un any l’escolarització prèvia a la universitat
Joan Granés Deulofeu rep la medalla Francesc Macià en reconeixement a tota una vida de treball, intens i fructífer, al servei de la docència
S’elimina l’EGB, el BUP i el COU i els substitueix l’Ensenyament Primari, l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i el nou Batxillerat
Sota la denominació GRANÉS BATXILLERAT el centre enceta una nova etapa dedicada íntegrament al nou Batxillerat
Ampliem la nostra oferta dels Batxillerats incorporant el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa
ANIVERSARI 60 ANYS DE LA GRANÈS!!
Han passat 60 anys des de la fundació, els alumnes formats a la casa es compten per desenes de milers i el centre continua la seva labor educativa amb èxit i reconeixement. Granés Batxillerat promou i ajuda als alumnes en el seu accés a la universitat
Top