Història de Granés Batxillerat

1954
1956
1957
1964
1969
1970
1975
1994
1998
1999
2012
2014

Joan Granés Deulofeu
Funda l’Acadèmia Granés, amb la finalitat exclusiva de preparar l’ingrés a l’Escola Técnica Superior d’Enginyers Industrials
S’amplia l’activitat educativa del centre amb la preparació del curs Preuniversitari
Un nou pla substitueix la prova d’Ingrés per dos nous cursos: el Selectiu i el d’Iniciació i l’Acadèmia Granés adapta la seva metodologia en consonància

1964

Una nova modificació del pla d’estudis suprimeix els cursos Selectiu i Iniciació. L’Acadèmia Granés es centra en el curs Preuniversitari i en la preparació dels dos primers cursos de les carreres superiors d’Enginyeria Industrial i Arquitectura
Passatge de la Concepció

batxillerat barcelona

S’inaugura l’edifici del Passatge de la Concepció, 15. L’Acadèmia Granés comença a oferir grups de Preuniversitari de Lletres obrint així nous horitzons per a un centre, fins ara, exclusivament dedicat a les Ciències. També s’amplia l’oferta educativa amb la docència del Batxillerat Superior.
Es substitueix el Preuniversitari pel COU i s’instaura l’exàmen de Selectivitat com la prova d’accés universitària. Un cop més, l’Acadèmia Granés s’adapta als canvis normatius
La implantació del BUP , nou cicle de tres cursos que ocupa el lloc de l’antic Batxillerat Superior, allarga un any l’escolarització prèvia a la universitat
Joan Granés Deulofeu rep la medalla Francesc Macià en reconeixement a tota una vida de treball, intens i fructífer, al servei de la docència
S’elimina l’EGB, el BUP i el COU i els substitueix l’Ensenyament Primari, l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i el nou Batxillerat
Sota la denominació GRANÉS BATXILLERAT el centre enceta una nova etapa dedicada íntegrament al nou Batxillerat
Ampliem la nostra oferta dels Batxillerats incorporant el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa
ANIVERSARI 60 ANYS DE LA GRANÈS!!
Han passat 60 anys des de la fundació, els alumnes formats a la casa es compten per desenes de milers i el centre continua la seva labor educativa amb èxit i reconeixement. Granés Batxillerat promou i ajuda als alumnes en el seu accés a la universitat
Top